Ondernemingsrecht

De in ondernemingsrecht gespecialiseerde advocaten geven adviezen en voeren procedures voor ondernemingen. Zij houden zich bezig met het ondernemingsrecht in brede zin, waaronder rechtspersonenrecht, handelsrecht en algemeen verbintenissenrecht.

Involventierecht

Onze in insolventierecht gespecialiseerde advocaten richten zich op ondernemingen in financiële moeilijkheden. Zij worden door de rechtbank tot bewindvoerder benoemd in een surseance van betaling of tot curator in een faillissement. In het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen staan de insolventierecht advocaten particulieren bij.

Personen- en familierecht

Bij de in personen- en familierecht gespecialiseerde advocaten kunt u terecht voor juridische kwesties die betrekking hebben op de familierechtelijke relaties tussen personen. Te denken valt daarbij aan echtscheidingsprocedures, alimentatieprocedures, procedures omtrent gezag en zorgregelingen, het opstellen van ouderschapsplannen en adoptieprocedures.

Strafrecht

Onze in strafrecht gespecialiseerde advocaat geeft rechtskundige bijstand aan particulieren inzake tegen hen aanhangige strafrechtelijke onderzoeken en staat hen bij in strafrechtelijke procedures. Ook staat hij jeugdigen bij in tegen hen aanhangig gemaakte procedures.

Incasso’s

Onze advocaten incasseren, al dan niet door middel van gerechtelijke procedures, uw onbetaalde facturen bij uw debiteuren. Ook als u zelf een geschil heeft over een factuur of vordering kunt u bij Advocatenkantoor Stoelhorst voor advies terecht.

Arbeidsrecht

Dreigt een ontslag. Of heeft u als werkgever behoefte aan juridische bijstand omdat een werknemer niet meer functioneert? Dan kunt u voor advies en rechtsbijstand terecht bij Advocatenkantoor Stoelhorst. De in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaten helpen u graag verder met een passende oplossing.

Heeft u juridische vragen waar u niet in uitkomt?
Vraag het aan een van onze experts

MEER INFO

…debiteuren die niet betalen,
bekijk onze Incasso Formule,
het is snel en makkelijk…

MEER INFO INCASSO FORMULE