De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website is zorgvuldig samengesteld. Advocatenkantoor Stoelhorst garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist en bijgewerkt is. Advocatenkantoor Stoelhorst is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website en de informatie daarop.