Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Veranderingen in uw privé situatie kunnen grote gevolgen hebben. Gaan u en uw partner uit elkaar? Heeft u te maken met een erfeniskwestie? Te denken valt voorts aan alimentatieprocedures, procedures omtrent gezag en zorgregelingen, het opstellen van ouderschapsplannen en adoptieprocedures. Belangrijk is dan dat u alle mogelijkheden kent, waardoor u een weloverwogen beslissing kunt nemen.

Algemeen verbintenissenrecht

Ook voor meer algemene geschillen die het verbintenissenrecht betreffen kunt u bij mij terecht. Denkt u bij voorbeeld aan een burengeschil of een niet betalende klant.

Strafrecht

Mr. Stoelhorst geeft rechtskundige bijstand aan particulieren en bedrijven inzake tegen hen aanhangige strafrechtelijke onderzoeken en staat hen bij in strafrechtelijke procedures.

Particuliere diensten

Advocatenkantoor Stoelhorst staan particulieren bij, wanneer zij te maken krijgen met verschillende juridische problemen. Denkt u bij voorbeeld aan echtscheidingen of een beëindiging van een samenwoning en alles wat daarmee te maken heeft.

Mr Stoelhorst beschikt over jarenlange ervaring en praktijkkennis, zowel binnen de advocatuur als in het bedrijfsleven.

mr. D.J.P.H. (Derk-Jan) Stoelhorst

Derk-Jan Stoelhorst (1973) studeerde aan de Rijksuniversiteit Leiden Nederlands recht, met als afstudeerrichtingen privaatrecht, bedrijfsrecht en strafrecht. Vervolgens is hij in 1998 advocaat geworden.

Derk-Jan Stoelhorst richt zich met name op de algemene rechtspraktijk voor de particulier. Zijn specialisatie is het personen- en familierecht. Hij rondde de specialisatieopleiding familierecht van de VFAS succesvol af in 2007. 

Hij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: 

– personen- en familierecht.

Op grond van deze registratie is mr. Stoelhorst verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

…wilt u scheiden of wilt u zich verweren
tegen verzoek tot echtscheiding?…

Advocatenkantoor Stoelhorst is een betrokken en informeel kantoor. Mr Stoelhorst zet zich in, zowel op commerciële basis als op basis van aan te vragen gefinancierde rechtsbijstand indien van toepassing, om voor zijn cliënten het beste resultaat te bereiken. Hetzij in onderling overleg, hetzij in een procedure indien dat nodig is. Hij is u graag van dienst.

Het kantoor neemt geen derdengelden in ontvangst (Art.7.4 lid 2 Verordening op de Advocatuur).

Contact

    NAAM

    EMAIL

    ONDERWERP

    BERICHT