Faillissement Kampeercentrum Reigershorst te Montfort

  Bij vonnis van 31 januari 2017 van de rechtbank Limburg, locatie Roermond is de heer A.M.M. Hazen handelend onder de naam Kampeercentrum Reigershorst, kantoorhoudende te 6065 CH Montfort aan de Huysbongerdweg 55, in staat van faillissement verklaard waarbij de heer mr. J.H. (Hans) van Seters tot curator is aangesteld. De heer Hazen heeft aangegeven [...]