Bij vonnis van 31 januari 2017 van de rechtbank Limburg, locatie Roermond is de heer A.M.M. Hazen handelend onder de naam Kampeercentrum Reigershorst, kantoorhoudende te 6065 CH Montfort aan de Huysbongerdweg 55, in staat van faillissement verklaard waarbij de heer mr. J.H. (Hans) van Seters tot curator is aangesteld.

De heer Hazen heeft aangegeven hoger beroep in te zullen stellen tegen het vonnis van faillietverklaring bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch. De verwachting is dat het Gerechtshof in dat geval binnen vier tot zes weken tot een uitspraak komt.

Kampeercentrum Reigershorst zal toegankelijk blijven voor haar parkbewoners en campinggasten totdat het Gerechtshof uitspraak heeft gedaan. Daarna wordt de situatie opnieuw beoordeeld. De curator zal trachten zorg te dragen voor het in stand houden van primaire voorzieningen zoals water en elektra. Horecavoorzieningen zijn voorlopig gesloten.

Meer informatie over ontwikkelingen in het faillissement zullen op deze website worden geplaatst.

Van Seters & Stoelhorst Advocaten
J.H. van Seters