Woensdag 15 maart jongstleden heeft de mondelinge behandeling van het door de heer Hazen tegen zijn faillietverklaring ingestelde hoger beroep bij het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch plaatsgevonden. Het Gerechtshof heeft aangegeven uiterlijk binnen 8 dagen na de behandeling uitspraak te zullen doen.

De uitkomst van het hoger beroep zal op deze website worden gepubliceerd.

Van Seters & Stoelhorst Advocaten
J.H. van Seters