23 maart 2017

Het Gerechtshof ´s-Hertogenbosch heeft bij arrest van 23 maart 2017 het faillissement van de heer Hazen vernietigd.

Kampeercentrum Reigershorst zal weer onder de verantwoordelijkheid van de heer Hazen worden voortgezet. Tenzij succesvol cassatie wordt ingesteld tegen de uitspraak van het Gerechtshof. Cassatie moet worden ingesteld binnen 8 dagen na de uitspraak.

In het geval geen cassatie wordt ingesteld dan wel cassatie wordt afgewezen dan is het faillissement van de heer Hazen definitief beëindigd.

Van Seters & Stoelhorst Advocaten
J.H. van Seters